Регистрација
Дали сметате дека општините е потребно да даваат субвенции за стерилизација/кастрација на домашни миленици?

Дали сметате дека општините е потребно да даваат субвенции за стерилизација/кастрација на домашни миленици?
Да
307  82.7%
Не
64  17.3%

Број на гласачи  :  371
Прв глас  :  Среда, 02 Септември 2015 14:30
Последен глас  :  Четврток, 11 Август 2022 11:29
kujna

Пријатели на Анима Мунди

Благодарност до долунаведените кои ги сакаат животните и прифатија да се заложат за нив и бидат наши пријатели и подржувачи.

Civica mobilotas

SmartCode

JE caw InDesign white

КОНТАКТ ИНФО

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"

Телефон: 077 487 253

E-пошта: contact@anima-mundi.org.mk | anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Денарска сметка
240090002006130
Депонент-Уни Банка А.Д.-Скопје

fb