Регистрација
Дали сметате дека е потребно да се изградат повеќе паркови наменети за миленици?

Дали сметате дека е потребно да се изградат повеќе паркови наменети за миленици?
Да
748  88.4%
Не
98  11.6%

Број на гласачи  :  846
Прв глас  :  Среда, 02 Септември 2015 14:41
Последен глас  :  Вторник, 20 Февруари 2024 01:15
kujna

Пријатели на Анима Мунди

Благодарност до долунаведените кои ги сакаат животните и прифатија да се заложат за нив и бидат наши пријатели и подржувачи.

Civica mobilotas

SmartCode

JE caw InDesign white

КОНТАКТ ИНФО

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"

Телефон: 077 487 253

E-пошта: contact@anima-mundi.org.mk | anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Денарска сметка
240090002006130
Депонент-Уни Банка А.Д.-Скопје

fb